ارتفاع میز ناهار خوری

ارتفاع مناسب نشیمن صندلی نهار خوری و باری

به طور کلی ارتفاع نشیمن صندلی ناهارخوری و صندلی‌های انتظار وابسته به ارتفاع ساق پا استفاده کننده بوده و ارتفاع نشیمن صندلی‌های باری وابسته به سطح روی میز کانتر است که در زیر به شرح این موارد و عوامل دخیل دیگر می‌پردازیم.

استاندارد ارتفاع نشیمن صندلی نهار خوری و انتظار

در طراحی صندلی ناهارخوری و صندلی انتظار معمولا ارتفاع جلوی نشیمن را 44 تا 48 در نظر می‌گیرند. این ارتفاع بسته به میانگین قد افراد هر اقلیم تغییر می‌کند. منظور از ارتفاع نشیمن در این نوشته سطح روی صندلی (سطح فشرده صندلی‌ها رویکوبی شده بعد از نشستن) تا سطح زمین می‌باشد. در صندلی‌های انتظار که عمق بیشتری دارند و زاویه پشتی صندلی بیشتر است می‌توان ارتفاع را حدود یک تا دو سانتی‌متر کمتر در نظر گرفت. معمولا زمانی که پشتی صندلی زاویه بیشتری دارد، شیب کف صندلی را هم بیشتر در نظر می‌گیرند. در صندلی‌های ناهارخوری شیب کف بسیار کم است. (در حدود 2 سانتی‌متر اختلاف ارتفاع عقب و جلوی کف صندلی)

به طور کلی شیب کف کمک می‌کند تا فشار مضاعف از روی لگن و باسن کم شده و این فشار به زیر ران منتقل شود که در نتیجه باعث پخش شدن وزن در سطح بیشتر می‌شود و همچنین پشت فرد به سمت عقب هل داده می‌شود که این نیز باعث انتقال مناسب تر فشار در ستون فقرات می‌شود که به نوعی نقش حمایتی از ستون فقرات را بازی می‌کند.

استاندارد ارتفاع نشیمن صندلی باری

ارتفاع سطح روی میز کانتر تعیین کننده ارتفاع نشیمن صندلی باری است به طوری که اختلاف سطح آن دو می‌بایست در حدود 30 سانتی‌متر باشد.( از 25 تا 35 مجاز است.) این اختلاف سطح به صورتی است که اولا قرارگیری آرنج و ساعد روی سطح میز به راحتی انجام گیرد و زیر میز فضای کافی برای ران مصرف کننده وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر سطح ارتفاع میز کانتر 95 سانتی‌متر باشد صندلی باری با ارتفاع نشیمن 65 سانتی‌متر ایدئال خواهد بود. در صندلی‌های باری نیاز است که یک زیر‌پایی در ارتفاع 43 تا 46 سانتی‌متر پایین تر از کف نشیمن قرار گیرد.

ارتفاع صندلی باری

طرز نشستن روی صندلی باری کمی متفاوت از صندلی‌های ناهارخوری می‌باشد به طوری که قرارگیری پا روی زیر پایی باعث می‌شود کمی به جلو متمایل باشد و این نیاز به شیب کف و پشتی را کمتر می‌کند و ضمنا فشار کمتر به پشتی به طراح اجازه می‌دهد که پشتی کوتاه‌تری را در نظر بگیرد. (البته این موردمعمولا به زیبایی صندلی کمک می‌کند.)

استاندارد ارتفاع نشیمن صندلی باری

ارتفاع سطح روی میز کانتر تعیین کننده ارتفاع نشیمن صندلی باری است به طوری که اختلاف سطح آن دو می‌بایست در حدود 30 سانتی‌متر باشد.( از 25 تا 35 مجاز است.) این اختلاف سطح به صورتی است که اولا قرارگیری آرنج و ساعد روی سطح میز به راحتی انجام گیرد و زیر میز فضای کافی برای ران مصرف کننده وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر سطح ارتفاع میز کانتر 95 سانتی‌متر باشد صندلی باری با ارتفاع نشیمن 65 سانتی‌متر ایدئال خواهد بود. در صندلی‌های باری نیاز است که یک زیر‌پایی در ارتفاع 43 تا 46 سانتی‌متر پایین تر از کف نشیمن قرار گیرد. طرز نشستن روی صندلی باری کمی متفاوت از صندلی‌های ناهارخوری می‌باشد به طوری که قرارگیری پا روی زیر پایی باعث می‌شود کمی به جلو متمایل باشد و این نیاز به شیب کف و پشتی را کمتر می‌کند و ضمنا فشار کمتر به پشتی به طراح اجازه می‌دهد که پشتی کوتاه‌تری را در نظر بگیرد. (البته این موردمعمولا به زیبایی صندلی کمک می‌کند.)

اسکرول به بالا